کاربر گرامي، لطفا قبل از ثبت نام در برنامه ها مشخصات آنها را مطالعه نموده و در صورتيکه رشته تحصيلي شما در گروه هدف برنامه قرار دارد، اقدام به واريز هزينه ثبت نام فرمائيد. توجه داشته باشيد که پس از قبولي در آزمون، امتياز برنامه بصورت خودکار در کارنامه آموزش مداوم شما درج مي شود
  

  کاربر گرامی ابتدا رشته تحصیلی خود را از منوی زیر انتخاب کنید و سامانه متناسب با رشته ی تحصیلی شما، برنامه های دارای امتیاز مخصوص به رشته تحصیلی شما را لیست می نماید. با توجه به مشخصات برنامه اقدام به ثبت نام کنید

  اعلانات سایت

  دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  رعایت سقف امتیاز قابل اخذ از برنامه های غیر حضوری (مجازی)
  از Shahid Beheshti University در چهارشنبه، 21 مهر 1400، 8:38 صبح
   

  مشمول محترم طبق بخشنامه اخیر اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، هر مشمول در هر دوره 5 ساله حداکثر میتواند 50 امتیاز را بصورت غیرحضوری(مجازی) بگذراند و الباقی امتیازات بایستی از طریق شرکت در برنامه های وبینار و حضوری اخذ گردد.

   
  دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  ثبت نام در برنامه های سامانه
  از Shahid Beheshti University در شنبه، 11 اردیبهشت 1400، 9:25 صبح
   

  دقت فرمائید برنامه های ثبت نام شده در این سامانه در بخش برنامه های ثبت نام شده در سامانه ircme.ir درج نمیشود.امتیاز برنامه های موجود در این سامانه بلافاصله پس از قبولی در آزمون در کارنامه سامانه ircme.ir درج می گردد.

   
  دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  کاربر در هر روز تنها می تواند در یک برنامه شرکت نماید
  از Shahid Beheshti University در دوشنبه، 4 اسفند 1399، 8:51 صبح
   

  کاربر گرامی با توجه به بخشنامه اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در هر روز تنها در یک برنامه میتوانید شرکت نمائید ائم از وبینار و یا غیر حضوری و یا حضوری، در نظر داشته باشید که اگر در آزمون برنامه مجازی قبول شدید و با با پیام - عدم ثبت امتیاز-کاربر در هر روز تنها می تواند در یک برنامه شرکت نماید - مواجه شدید. کافیست پس از گذشت 24 ساعت از شرکت در برنامه قبلی، وارد برنامه ای که در آزمون آن قبول شده اید بشوید و فقط بر روی ورود به آزمون کلیک نمائید و  بدون انجام آزمون مجدد امتیاز شما در کارنامه آموزش مداوم درج می شود.

   


  عناوین آموزشی