مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Dealing with difficult patients
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139814
تاریــخ شروع: 1398/06/20
تاریخ پایان 1401/06/20
پلتفرم اجرا: سامانه http://cme.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=509
آزمون در اپ: خیر
اهداف: 1- آشنایی با تعریف بیمار دشوار 2- آشنایی با نحوه مواجهه با بیمار دشوار 3- کارهایی که باید در مواجهه با بیمار دشوار انجام داد 4- کارهایی که نباید در مواجهه با بیمار دشوار انجام داد 5- آشنایی با راهبردهای کلی در ارزیابی بیماران 6- آشنایی با رفتارهای خشونت آمیز
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید علیانجو4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدونفقط هیئت علمی
[1920] پرستاری* | دکترا 1.25 75000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1718] پزشكي فيزيكي و توانبخشي | تخصص 1.25 75000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 1.25 75000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.25 75000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2033] جراحي عروق | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.25 75000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1497] داروسازی | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1132] داروسازی | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 1.25 75000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1027] بهداشت دهان | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1015] بهداشتكار دهان و د ندان | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1011] پرستاري دندانپزشكي | کاردانی 1.25 75000 بلی
[10275] تكنسين سلامت دهان | کاردانی 1.25 75000 بلی
[18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص 1.25 75000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1032] تكنولوژي راديولوژي دهان و فك و صورت | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1819] راديولوژي دندان و فك و صورت | تخصص 1.25 75000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1023] پروتزهاي دنداني | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1136] ساخت پروتزهاي دنداني | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1112] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1026] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[14109] بهداشت پرتوها | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1020] تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي) | کاردانی 1.25 75000 بلی
[1467] تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1461] راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[14129] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1128] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[14675] فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI) | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[14102] فناوري تصويربرداري پزشكي و سيتي اسكن | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[19119] روانشناسي سلامت | دکترا 1.25 75000 بلی
[1143] روانشناسي عمومي | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[191515] روانشناسی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 1.25 75000 بلی
[19151] روانشناسی عمومی | دکترا 1.25 75000 بلی
[19152] مشاوره | دکترا 1.25 75000 بلی
[1465] مشاوره | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1142] مشاوره | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1716] رادیوانکولوژی | تخصص 1.25 75000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 1.25 75000 بلی
[1741] پزشكي خانواده | تخصص 1.25 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 1.25 75000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1953] طب سنتي ايراني | دکترا 1.25 75000 بلی
[1458] طب سنتي ايراني | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 1.25 75000 بلی
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.25 75000 بلی
[17115] كودكان | تخصص 1.25 75000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2034] ريه اطفال | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2019] غدد كودكان | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1736] طب سالمندي | تخصص 1.25 75000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.25 75000 بلی
[20315] عفوني بالغين | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.25 75000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.25 75000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 1.25 75000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.25 75000 بلی
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 1.25 75000 بلی
[1463] اخلاق پزشكي | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی