مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مدیریت صدمات ناشی از انفجار
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139762
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با صدمات انفجار 2- آشنایی با انواع انفجارها 3- نحوه تقسیم بندی صدمات انفجاری 4- آشنایی با عوامل تاثیر گذار در صدمات حاصل از انفجار 5- نحوه برخورد با مصدومین حاصل از انفجار
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کتایونجهانگیری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 1.25 75000 بلی
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 1.25 75000 بلی
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 1 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 75000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 75000 بلی
پیوست های برنامه