مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Laser Safety
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139760
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- درک اصول لیزر و نحوه در همکنش لیزرهای مختلف با بافت های بدن و بایومتریال ها 2- آشنایی با مفهوم ایمنی لیزر 3- آشنایی با طول موج لیزرهای پزشکی 4- آگاهی از اصطلاحات رایج در کاربرد لیزرهای پزشکی 5- کسب دانش جهت کاربرد لیزر در جراحی ها و دانستن محدوده های ایمنی لیزر در مباحث جراحی 6- اطلاع رسانی دقیق در مورد شاخص های اندازه گیری و نحوه کنترل لیزر ها بخصوص مزایای لیزرهای از مرکز گریز دایورجنت یا متباعد 7- نحوه کار با لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مازیارمیر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 2.5 135000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 2 135000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 2 135000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 2 135000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 2 135000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2 135000 بلی
پیوست های برنامه