مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Role of Gut Microbiota in Fatty Liver Diseases; NAFLD and NASH
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139759
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با نقش میکروب های دستگاه گوارش در بیماری کبد چرب 2- آشنایی با میکروارگانیسم ها دستگاه گوارش 3- تاثیرات تغییرات میکروارگانیسم ها در سلامت انسان 4- آشنایی با میکروارگانیسم های بدن انسان 5- آشنایی با میکروارگانیسم ها 6- فاکتورهای تاثیر گذار روی میکروارگانیسم ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عباسیادگار4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.5 75000 بلی
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1.5 75000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 1.5 75000 بلی
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه