مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسئولیت حقوقی در دندانپزشکی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139748
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1 - آشنایی با مفهوم مسئولیت های حقوقی در دندانپزشکی 2- اهمیت مسئولیت های حقوقی در دندانپزشکی 3- مسئولیت های شغلی کادر درمانی 4- قوانین مجازات اسلامی 5- علل عمده شکایت از دندانپزشکان و راه های کاهش آن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
شبنمبزمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 1.75 100000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1.75 100000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 1.75 100000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 1.75 100000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1.75 100000 بلی
پیوست های برنامه