مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: تشخیص و درمانهای کلی آرتروز زانو
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139747
تاریــخ شروع: 1397/10/01
تاریخ پایان 1400/10/01
اهداف: 1- آشنایی با آرتروز زانو 2- نحوه تشخیص آرتروز زانو 3- نحوه درمان آرتروز زانو 4- فاکتورهای مهم در ایجاد آرتروز زانو 5- عوارض آرتروز زانو
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فاطمهحجتی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.75 100000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 1.75 100000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 1.75 100000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 100000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 100000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 100000 بلی
پیوست های برنامه