مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Renal Function Monitoring
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139733
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با فانکشن نرمال کلیه 2- آشنایی با آسیب هیپوکسیک 3- آشنایی با علائم آسیب های ناشی از ایسکمی 4- آشنایی با خصوصیات ANP
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نیلوفرمسعودی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 90000 بلی
پیوست های برنامه