مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: CPR
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139732
تاریــخ شروع: 1397/06/15
تاریخ پایان 1400/06/15
اهداف: 1- آشنایی با CPR 2- نحوه انجام CPR 3- بررسی CPR از نظر اپیدمیولوژی 4- آشنایی با زنجیره CPR 5- آشنایی با دستگاه AED 6- باز کردن راه هوایی و ونتیلاسیون 7- نحوه کار با ماسک ونتیلاسیون
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نیلوفرمسعودی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 5 300000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 5 300000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 5 300000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 5 300000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 5 300000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 5 300000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 5 300000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 5 300000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 5 300000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 5 300000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 5 300000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 5 300000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 5 300000 بلی
[1716] رادیوانکولوژی | تخصص 5 300000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 5 300000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 5 300000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 5 300000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 5 300000 بلی
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 5 300000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 5 300000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 5 300000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 5 300000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 5 300000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 5 300000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 5 300000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 5 300000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 5 300000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 5 300000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 5 300000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 5 300000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 5 300000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 5 300000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 5 300000 بلی
[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 5 300000 بلی
پیوست های برنامه