مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: روش تحقیق سطح اول(اصول نگارش پروپوزال های تحقیقاتی)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139730
تاریــخ شروع: 1397/07/10
تاریخ پایان 1400/07/10
اهداف: 1- اطلاعات مورد نياز براي پيشنهاد و اجرای يك پروژه پژوهشي 2- آشنایی با انواع روش های تحقیق 3- نحوه بازنگری منابع و اطلاعات 4- مراحل اجرايي يك مطالعه مورد-شاهدي 5- آشنایی با كارآزمايي بالينی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لطیفگچکار4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[16125] دامپزشكي | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1614] کایروپراکتیک | دکترای حرفه ای 5 300000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 5 300000 بلی
[1723] آسیب شناسی | تخصص 5 300000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 5 300000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص 5 300000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 5 300000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 5 300000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 5 300000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 5 300000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 5 300000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 5 300000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1716] رادیوانکولوژی | تخصص 5 300000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 5 300000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 5 300000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 5 300000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 5 300000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 5 300000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 5 300000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 5 300000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 5 300000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 5 300000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 5 300000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 5 300000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 5 300000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 5 300000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 5 300000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 5 300000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 5 300000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 5 300000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 5 300000 بلی
[1736] طب سالمندي | تخصص 5 300000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 5 300000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 5 300000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 5 300000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 5 300000 بلی
[1910] آمار زیستی | دکترا 5 300000 بلی
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 5 300000 بلی
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 5 300000 بلی
[1956] آموزش پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 5 300000 بلی
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1944] اعضاي مصنوعي | دکترا 5 300000 بلی
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 5 300000 بلی
[1976] اقتصاد و مديريت دارو | دکترا 5 300000 بلی
[1959] انفورماتيك پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1914] بافت شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1935] بهداشت باروری | دکترا 5 300000 بلی
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 5 300000 بلی
[1934] بيولوژي توليد مثل | دکترا 5 300000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 5 300000 بلی
[1974] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 5 300000 بلی
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 5 300000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 5 300000 بلی
[1948] پروتئوميكس كاربردي | دکترا 5 300000 بلی
[1950] پزشكی مولکولی | دکترا 5 300000 بلی
[1983] تاريخ علوم پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1962] توكسين هاي ميكروبي | دکترا 5 300000 بلی
[1919] حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | دکترا 5 300000 بلی
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 5 300000 بلی
[1977] داروسازي سنتي | دکترا 5 300000 بلی
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 5 300000 بلی
[1972] داروسازی هسته ای | دکترا 5 300000 بلی
[1515] دندانپزشكي(بهداشتكار | دکترا 5 300000 بلی
[1952] روانشناسي نظامي | دکترا 5 300000 بلی
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 5 300000 بلی
[1981] زيست مواد دارويي | دکترا 5 300000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 5 300000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 5 300000 بلی
[1958] سالمند شناسي | دکترا 5 300000 بلی
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 5 300000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 5 300000 بلی
[1963] سلامت و رفاه اجتماعي | دکترا 5 300000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 5 300000 بلی
[1986] سياستهاي غذا و تغذيه | دکترا 5 300000 بلی
[1946] شنوایی شناسي | دکترا 5 300000 بلی
[1979] شيمي مواد خوراكي و آبشناسي پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1973] شیمی دارویی | دکترا 5 300000 بلی
[1953] طب سنتي ايراني | دکترا 5 300000 بلی
[1735] طب هوا و فضا و زير سطحي | تخصص 5 300000 بلی
[1941] علوم اعصاب | دکترا 5 300000 بلی
[1923] علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا 5 300000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 5 300000 بلی
[1984] علوم سلولي كاربردي | دکترا 5 300000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 5 300000 بلی
[1971] فارماسیوتیکس | دکترا 5 300000 بلی
[1970] فارماکوگنوزی | دکترا 5 300000 بلی
[1924] فارماکولوژی | دکترا 5 300000 بلی
[1929] فرآورده های بیولوژیک | دکترا 5 300000 بلی
[1960] فيزيولوژي ورزش | دکترا 5 300000 بلی
[1927] فیزیوتراپی | دکترا 5 300000 بلی
[1928] فیزیولوژی | دکترا 5 300000 بلی
[1930] فیزیک پزشکی | دکترا 5 300000 بلی
[1931] قارچ شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1978] كنترل دارو | دکترا 5 300000 بلی
[1943] گفتار درمانی | دکترا 5 300000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 5 300000 بلی
[1936] مددكاري اجتماعي | دکترا 5 300000 بلی
[1932] مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا 5 300000 بلی
[19325] مديريت اطلاعات سلامت | دکترا 5 300000 بلی
[1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا 5 300000 بلی
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 5 300000 بلی
[1964] مشاوره توانبخشي | دکترا 5 300000 بلی
[1954] مطالعات اعتياد | دکترا 5 300000 بلی
[1951] مهندسي بافت | دکترا 5 300000 بلی
[19175] مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 5 300000 بلی
[1955] مهندسي پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1994] مهندسي پزشكي - رباتيك پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 5 300000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 5 300000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 5 300000 بلی
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1940] نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) | دکترا 5 300000 بلی
[1980] نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي) | دکترا 5 300000 بلی
[1933] ویروس شناسی | دکترا 5 300000 بلی
[1945] کار درمانی | دکترا 5 300000 بلی
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2033] جراحي عروق | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2034] ريه اطفال | فوق تخصص 5 300000 بلی
[20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 5 300000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 5 300000 بلی
پیوست های برنامه