مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Management of multi-drug resistant Helicobacter pylori infection by supplementary, complementary and alternative medicine; a review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139711
تاریــخ شروع: 1397/05/15
تاریخ پایان 1400/05/15
اهداف: از جمله اهداف آموزشی مقاله ارایه شده می توان به آشنایی پزشکان، متخصصین گوارش، دانشجویان و محققین علوم پزشکی و میکروب شناسی با جدیدترین روش های درمانی مکمل و جایگزین شامل کاربرد و فواید ترکیبات و محصولات طبیعی همچون انواع عسل، روغن ماهی و انواع ویتامین ها بصورت رژیم های درمانی مکمل، جهت درمان و ریشه کنی عفونت مقاوم به چند دارو هلیکوباکتر پیلوری اشاره کرد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench. سال 2017 دوره 10 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عباسیادگار4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 60000 بلی
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1119] علوم تغذيه | کارشناسی 1 60000 بلی
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 1 60000 بلی
پیوست های برنامه