مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Transfusion Therapy
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139708
تاریــخ شروع: 1397/03/25
تاریخ پایان 1400/03/25
اهداف: 1- آشنایی با اندیکاسیون های Transfusion Therapy 2- نحوه تقسیم بندی های مهم برای استفاده از خون 3- آشنایی با شرایط تزریق خون 4- نحوه انجام تست سازگاری 5- آشنایی با Autologous blood 6- آشنایی با عارضه های Transfusion Therapy
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نیلوفرمسعودی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 3.5 210000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 3.5 210000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 3.5 210000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 3.5 210000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 3.5 210000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2.5 210000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 2.5 210000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 2.5 210000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 2.5 210000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2.5 210000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1.75 210000 بلی
پیوست های برنامه