مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سالیسیلات ها
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139652
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- تاریخچه سالیسیلات 2- مسمومیت با سالیسیلات 3- سطح درمانی و سمی سالیسیلات 4- نحوه دفع سالیسیلات 5- اثرات اسیدوز و اثرات مغزی سالیسیلات 6- اختلالات الکترولیتی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2.5 150000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2.5 150000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 2.5 150000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 1.75 150000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 150000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 150000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 1.75 150000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.75 150000 بلی
پیوست های برنامه