مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی NSAIDs
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139651
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- کاربردهای تجاری و مسمومیت با NSAID 2- فاماکولوژی 3- اثرات مفصلی و موضعی NSAID 4- NSAID ها و عملکرد کلیه 5- NSAID ها و اثرات رحمی 6- اثرات جانبی NSAID 7- شیوع علائم بالینی NSAID 8- اثرات گوارشی NSAID
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.25 75000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 75000 بلی
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 0.75 75000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 0.75 75000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 0.75 75000 بلی
پیوست های برنامه