مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با داروهای کاهنده قند خون
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139618
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- انواع انسولین در ایران 2- داروهای مولد یا تشدید کننده افت قند خون 3- تاثیر داروهای کاهنده قند خون بر سیستم عصبی مرکزی 4- تاثیر داروهای کاهنده قند خون بر قلب و عروق 5- نحوه تشخیص مسمومیت با داروهای کاهنده قند خون و اثرات آن 6- تداخلات تست قند خون 7- نحوه درمان بیمارانی که بصورت سهوی یا عمدی از داروهای ضد دیابت مصرف نموده اند 8- نحوه درمان مسمومیت با متفورمین
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 105000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.75 105000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.75 105000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.25 105000 بلی
پیوست های برنامه