مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: پروفشنالیسم در پزشکی- آموزش منش و تعهد حرفه ای
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139604
تاریــخ شروع: 1396/08/01
تاریخ پایان 1399/08/01
اهداف: 1ـ مقدمه 2ـ تعریف منش و تعهد حرفه ای در پزشکی و اجزاء آن 3ـ آموزش منش و تعهد حرفه ای 4ـ ارزیابی منش و تعهد حرفه ای 5ـ اصلاح رفتارهای مغایر با اصول حرفه ای 6- تعریف حرفه ای گرایی 7- رفتارهای پسندیده و درست در حرفه ای گرایی 8- سنجه های رفتاری نادرست در حرفه ای گرایی 9- مقایسه حرفه ای گرایی با تجارت 10- کدها ی مهم در پروفشنالسیم
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مهرزادکیانی4
ليلاافشار4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4.5 270000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 4.5 270000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 4.5 270000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 4.5 270000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 4.5 270000 بلی
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 4.5 270000 بلی
[1910] آمار زیستی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1914] بافت شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 4.5 270000 بلی
[19175] مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 4.5 270000 بلی
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1919] حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | دکترا 4.5 270000 بلی
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 4.5 270000 بلی
[1923] علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا 4.5 270000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 4.5 270000 بلی
[1928] فیزیولوژی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1929] فرآورده های بیولوژیک | دکترا 4.5 270000 بلی
[1930] فیزیک پزشکی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1931] قارچ شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1933] ویروس شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[1935] بهداشت باروری | دکترا 4.5 270000 بلی
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 4.5 270000 بلی
[1940] نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) | دکترا 4.5 270000 بلی
[1941] علوم اعصاب | دکترا 4.5 270000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 4.5 270000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 4.5 270000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 4.5 270000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 4.5 270000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 4.5 270000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
پیوست های برنامه