مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139603
تاریــخ شروع: 1396/08/01
تاریخ پایان 1399/08/01
اهداف: تعریف اخلاق سازمانی، آشنایی با ارزشهای بیمارستانی،جایگاه اخلاق در بیمارستان، آشنایی با جو اخلاقی بیمارستان، عوامل تشدید کننده رفتارهای غیر اخلاقی در بیمارستان، فوائد ارتباط صحیح با بیماران، مدل های ارتباط و انواع ارتباط کادر درمانی و بیماران، ملزومات ارتباط موثر درمانی و تعاریف هریک، موانع ارتباط موفق و توضیح آن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیانجو4
شبنمبزمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 4.5 270000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 4.5 270000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 4.5 270000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4.5 270000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 4.5 270000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 4.5 270000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 4.5 270000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 4.5 270000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 4.5 270000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 4.5 270000 بلی
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 4.5 270000 بلی
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 4.5 270000 بلی
پیوست های برنامه