مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Aesthetic surgury of the face
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139595
تاریــخ شروع: 1395/12/25
تاریخ پایان 1398/12/25
اهداف: • کلیات جراحی پلاستیک زیبایی • توجه به جوان سازی پیشانی • روش های مختلف جوان سازی پیشانی • تعریف انواع روش های جوان سازی • عوارض شایع جراحی • ترمیم عضلات اخم • انواع روش های ترمیم پلک • میزان کاهش حجم بافت • معاینات کلینیکی و انواع آن • جراحی زیبایی بینی • روش های عمل جراحی بینی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سيد مهدیموسوی زاده احمد آبادی 4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.75 90000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.75 90000 بلی
پیوست های برنامه