مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: لب شکری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139594
تاریــخ شروع: 1395/12/25
تاریخ پایان 1398/12/25
اهداف: • تعریف لب شکری • تقسیم بندی لب شکری • انواع لب شکری • درمان های مطرح • ترمیم لب شکری • سن ترمیم لب شکری اقدامات لازم در ترمیم اولیه • معرفی case مختلف
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
صدرالهمعتمد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه