مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Reconstruction Of Nasal Defects
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139581
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • تعریف ارگان و زیبایی • عوامل ایجاد آسیب در بینی • ساختمان بینی و آناتومی آن • روش بازسازی و نقائص بینی • کارکردهای مهم بینی • انواع روشهای بازسازی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید اسماعیلحسن پور آونجی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2.5 125000 بلی
پیوست های برنامه