مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Inhibition Effect of Lactic Acid Bacteria against Food Born Pathogen, Listeria monocytogenes
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139564
تاریــخ شروع: 1395/11/16
تاریخ پایان 1398/11/16
اهداف: آشنایی با نقش حفاظت کنندگی پروبیوتیک ها در زمان ذخیره سازی مواد غذایی و تاثیرشان در بهبود سلامت دستگاه گوارش به عنوان روش جایگزین درمان آنتی بیوتیکی .
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در شماره 4 جلد 2 پاییز 2015 مجله انگلیسی زبان علمی پژوهشی APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY به چاپ رسیده است. آدرس وب سایت نشریه: http://journals.sbmu.ac.ir/afb
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
روها کسری کرمانشاهی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 50000 بلی
[19108] بهداشت و ايمني مواد غذايي | دکترا 0.75 50000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 0.75 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 50000 بلی
[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 0.75 50000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه