مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: شکاف لب
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139562
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان: 1398/10/25
اهداف: • تعریف انواع شکاف لب • نحوه و زمان تشکیل شکاف لب • عوانل موثر در شکاف لب • شیوع و بروز شکاف لب • بیماریهای همراه و علت بروز عارضه • درمان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالجليلکلانتر هرمزی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2 100000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2 100000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 3 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3