مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: تاثیر لیزر درمانی کم توان در ترمیم زخم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139543
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: • آشنایی با تاثیرات لیزر کم توان در ترمیم زخم • مکانیسم اثر • کاربرد لیزر • ارائه مقالات جدید
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عباسدقاق زاده3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 0.75 40000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.75 40000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 0.75 40000 بلی
پیوست های برنامه