مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با انواع داروهای ضد تشنج
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139539
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • مسمومیت با فنی توئین – کاربامازپین • اثرات فنی توئین • سطح دارویی • کاربرد درمانی • انواع فنی توئین • مسمومیت های حاد • تشخیص و درمان مسمومیت • عوارض جانبی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.75 80000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 80000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 80000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.75 80000 بلی
پیوست های برنامه