مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اختلالات افسردگی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139538
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • تعریف اختلالات افسردگی • فرق بین علائم و اختلال افسردگی • افسردگی تک قطبی • راههای تشخیص • ابزارهای تشخیص • علائم بیماری • علت شناسی • درمان بیماران • داروهای تجویزی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
یوسفسمنانی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1725] روانپزشکی* | تخصص 1.5 750000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 750000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 750000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.5 750000 بلی
پیوست های برنامه