مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرصتهای جدید تشخیصی در دندانپزشکی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139535
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • آشنایی با تکنولوژی های جدید • تشخیص و ماهیت پوسیدگی دندانی • روند پوسیدگی دندان • علائم پوسیدگی • مشکلات استفاده از سوند دندانپزشکی • روشهای جدید تشخیص پوسیدگی • روشهای رادیوگرافی و محدودیت های آن • روش های متداول تشخیص پوسیدگی • تقسیم بندی انواع لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مهردادبیات4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1 70000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1 70000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 70000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1 70000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 1 70000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 1 70000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1 70000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1 70000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1 70000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1 70000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 1 70000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 1 70000 بلی
پیوست های برنامه