مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Laser in carpal tunnel syndrome
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139533
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • تعریف لیزر کم توان • تعریف CTS • توصیه های انجمن جهانی لیزر • قابلیت درمانی لیزر • بررسی مطالعات جامع لیزر • کاربرد لیزر در تاندون ها • معرفی دستگاههای لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مهساعاشقان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 1.25 70000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 70000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.25 70000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.25 70000 بلی
پیوست های برنامه