مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Lasers in Orthodontics
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139527
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • کاربردهای لیزر در ارتودنسی • کلاسه بندی لیزر • عناصر مود در لیزر • لیزرهای جراحی • قابلیت ها • انواع لیزر • ویژگیهای اصلی • تاثیرات دارویی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مسعودسیفی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 1.5 90000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1.5 90000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 1.5 90000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 1.5 90000 بلی
پیوست های برنامه