مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دانسیتومتری - تفسیر
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139510
تاریــخ شروع: 1395/04/06
تاریخ پایان 1398/04/06
اهداف: • تعریف دانسیتومتری • تشخیص اولیه • علائم ظاهری • میزان شیوع بیماری دربانوان • میزان شیوع بیماری در آقایان • راهای تشخیصی • درمانهای پیشنهادی • داروهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 75000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.5 75000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه