مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دانسیتومتری - HIP
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139509
تاریــخ شروع: 1395/04/06
تاریخ پایان 1398/04/06
اهداف: • Hip Positioning • نحوه گرفتن اسکن با کیفیت بالا • حالات مختلف رادیوگرافی • Step های اسکن • Good scan ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 75000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.5 75000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه