مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: لیزر در پزشکی و دندانپزشکی(ایمینی و حفاظت)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139505
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • لیزرهای پزشکی و دندانپزشکی • تعریف نور لیزر • اتفاقات ایجاد شده روی بافت بر اثر لیزر • لیزرهای عمده و طول موج های آن • مرور طول موج های لیزر • میزان جذب لیزر • عناصر موجود
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید مسعودمجاهدی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1.25 85000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.25 85000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 1.25 85000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1.25 85000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1.25 85000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 1.25 85000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 1.25 85000 بلی
پیوست های برنامه