مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: کاربردهای نوین لیزر
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139498
تاریــخ شروع: 1394/12/20
تاریخ پایان 1397/12/20
اهداف: • کاربرد های لیزر در بیماریهای نورولوژی • تعریف لیزر • تعریف لیزر کم توان • مکانیسم های لیزر تراپی • عملکردهای لیزر تراپی • ترکیبات لیزر با EGCG • لیزر و کاربرد آن در بیماری آلزایمر • کاربردهای نوین لیزر در طب سوزنی • اثرات و کاربردهای مختلف لیزر • کاربردهای مختلف درمانی لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
معصومهبیات4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.75 78750 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.75 78750 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.75 78750 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 1.75 78750 بلی
پیوست های برنامه