مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: کاربرد لیزر در آرتروز
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139497
تاریــخ شروع: 1394/12/20
تاریخ پایان 1397/12/20
اهداف: • آشنایی با کاربرد لیزردرمانی در موارد پوکی استخوان • ارزیابی مقالات مختلف • مواردی که در عمل و بالین بیمار کمک خواهد کرد • کاربرد لیزر در استئو آرتریت • اثرات لیزر در استئو آرتریت • نتایج مختلف مطالعات در استئو آرتریت • کاهش درد در بیماران دچار استئوآرتریت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فرشادنوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1 45000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 1 45000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1 45000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 1 45000 بلی
پیوست های برنامه