مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: کاربرد لیزر در کمردرد و نوروپاتی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139494
تاریــخ شروع: 1394/12/20
تاریخ پایان 1397/12/20
اهداف: • آشنایی با لیزر کم توان در درمان کمردرد • آشنایی با کاربرد لیزر در بیماران مبتلا به کمردرد • میزان اثر بخشی لیزر در کمر درد • معرفی گروه هایی که می توانند در بهبود درد از لیزر استفاده کنند • معرفی انواع لیزر جهت درمان درد
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لیلاصدیقی پور4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 2 90000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 2 90000 بلی
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 2 90000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 90000 بلی
پیوست های برنامه