مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ناباروری(Infertility )
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139491
تاریــخ شروع: 1394/11/01
تاریخ پایان 1397/11/01
اهداف: • تعریف ناباروی و نازایی • انواع ناباروری و تعریف آن • علت های ناباروری • روشهای بررسی زوج نابارور • درمانهای انتخابی • معاینات بالینی • آزمایشات تخصصی زوج • انالیز اسپروم
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
ساغرصالح پور
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 75000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.5 75000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه