مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مقدمات ارزشیابی دانشجویان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139475
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • مفاهیم مرتبط با ارزشیابی دانشجو • دسته بندی ارزشیابی دانشجو • ویژگیهای عملکرد آزمون • انواع روایی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
ملیحهعرب4
لیلیپناهنده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20145] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 0.75 50000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.75 50000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 0.75 50000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 0.75 50000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18185] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18155] پروتزهای دندانی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18105] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18175] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18135] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18125] اندودانتیکس* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18115] ارتودانتیکس* | تخصص 0.75 50000 بلی
[18165] پریودانتیکس* | تخصص 0.75 50000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه