مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ارتقاء کیفیت آزمونهای ارتقاء دستیاران
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139474
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • شاخص های ارزشیابی کیفیت آزمون ارتقاء • شایعترین آزمون سنجش توانایی های یادگیری • ساختار سوالات و سوالات شاخص • امتیاز شاخص در ارزشیابی • نحوه طرح سوال • نحوه نگارش سوال • اهداف اختصاصی سوالات
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
ملیحهعرب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20145] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 1.5 100000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.5 100000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.5 100000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 100000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 1.5 100000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 1.5 100000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18185] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18155] پروتزهای دندانی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18105] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18175] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18135] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18125] اندودانتیکس* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18115] ارتودانتیکس* | تخصص 1.5 100000 بلی
[18165] پریودانتیکس* | تخصص 1.5 100000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1.5 100000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 100000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 100000 بلی
پیوست های برنامه