مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بررسی سلامت جنین قبل از زایمان و حین زایمان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139467
تاریــخ شروع: 1394/09/10
تاریخ پایان 1397/09/10
اهداف: • روشهای بررسی سلامت جنین • موقعیت جنین و وضعیت دفاعی آن • جلوگیری از ازبین رفتن جنین • تعریف Fetal Distes • اختلالات شدید عصبی در جنین • انجام تست ها در گروه های جنینی • مانیتورکردن جنین • انجام تست ها در گروه های جنینی • نحوه مانیتور کردن جنین • بررسی فعالیتهای رحمی و انواع آن • حجم مایع آمینیوتیک
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
مریمافراخته
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2.5 125000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1.75 125000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 2.5 125000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 2.5 125000 بلی
پیوست های برنامه