مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سرطانهای تخمدان و لوله رحم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139463
تاریــخ شروع: 1394/08/30
تاریخ پایان 1397/08/30
اهداف: • تعریف فیبروم و تومورهای GermCell • علائم توده های تخمدانی • انواع توده های تخمدانی • تعریف کیست • شایع ترین توده های تخمدانی • راه های تشخیص • تقسیم بندی و تعریف آنها • علائم بالینی • اقدامات کلینیکی • درمانهای کلی • راههای پیشگیری
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فرحفرزانه
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 65000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 65000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 65000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 65000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 65000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 65000 بلی
پیوست های برنامه