مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: لیومیوما
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139461
تاریــخ شروع: 1394/08/20
تاریخ پایان 1397/08/20
اهداف: • آشنایی با فیبروم و اعمال جراحی فیبروم • علائم کلینیکی فیبروم • آناتومی فیبروم • انواع دیجنریشن • شایعترین فیبروم ها • اثرات هورمونهای استروئید سکس بر روی فیبروم • اثر ژنتیک و توارث و عوامل بروز فیبروم • اثرات فیبروم بر روی سیستم بدن • روشهای تشخیصی • روشهای درمانی • انواع عمل جراحی و بهترین زمان زمان برای جراحی • درمانهای طبی • فیبروم های عود کننده
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
رضواناعلمی هرندی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 75000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 75000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 75000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه