مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.-پنومونی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139460
تاریــخ شروع: 1394/08/20
تاریخ پایان 1397/08/20
اهداف: • تعریف پنومونی حاد • تقسیم بندی های پنومونی • تعریف CAP • عامل ایجاد کننده CAP • گاتوفیزیولوژی CAP • راه های مختلف نفوذ به بدن • فاکتورهای دفاعی • پاتوژن های عامل CAP • اپیدمیولوژی • روشهای تشخیصی • روشهای درمان • تظاهرات کلینیکال • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شبنمطهرانی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3.25 170000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3.25 170000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 3.25 170000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 3.25 170000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 3.25 170000 بلی
پیوست های برنامه