مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.HIV
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139455
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • تعریف ایدز • شمارش CD4 • تقسیم بندی بیماری • تیپ های CD4 و تعریف آن • سیکل HIV • راه انتقال ویروس • پاتوفیزیولوژی ویروس • پاسخ سیستم ایمنی به ویروس • مقایسه با سایر ویروس ها • زمانبندی ویروس پس از ورود به خون • تظاهران بالینی و تقسیم بندی آن • شروع درمان و زمان تجویز دارو
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مینوششعبانی برزگر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2.5 125000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 2.5 125000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
پیوست های برنامه