مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Early Pregnancy Loss
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139448
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • مشکلات 3 ماهه اول بارداری • تشخیص افتراقی • تعریف ختم بارداری • دلایل سقط در اوایل بارداری • انواع سقط و اقدامات لازم برای سقط • انواع اختلالات کروموزومی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زهراحیدر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 50000 بلی
پیوست های برنامه