مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.-زایمان طبیعی و مراقبت های نوزاد متولد شده
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139447
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • زایمان طبیعی • مراحل پس از زایمان • اقدامات لازم برای نوزاد متولد شده • عوامل شروع زایمان • مراحل زایمان طبیعی • طول مدت زایمان • معرفی اشکال مختلف لگن • معرفی حرکات جنین • بهترین زمان بستری
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سودابهدرویش نارنج بن4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 180000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 4 180000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 2.75 180000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارش