مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.-عفونت مجاری ادراری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139446
تاریــخ شروع: 1394/07/30
تاریخ پایان 1397/07/30
اهداف: • تعریف عفونت ادراری • راه های نفوذ باکتری به کلیه • ارگانیسم های بوجود آورنده عفونت ادراری • دلایل عفونت ادراری • علائم بالینی عفونت ادراری • متدهای گرفتن نمونه ادرار • درمانهای پیشنهادی • آزمایشات پیشنهادی • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شروینشکوهی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.5 90000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.5 90000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.5 90000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 90000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی