مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.-عفونت حاد ریوی در بیماران HIV مثبت
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139444
تاریــخ شروع: 1394/07/25
تاریخ پایان 1397/07/25
اهداف: • تظاهرات HIV • پراکندگی جغرافیاییHIVو سایر بیماریهای عفونی • عوارض ریوی فرد مبتلا • تقسیم بندی عفونت در فرد مبتلا • تفاوت افراد مبتلا به HIV+ و HIV- • عوامل CAPدر افراد HIV- • تعریف PCP در افراد مبتلا • روشهای تشخیص • درمان و داروهای تجویزی • برخورد بابیماران و دوره درمان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
مجیدمرجانی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 110000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 110000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2.25 110000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 110000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 110000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 2.25 110000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2.25 110000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 2.25 110000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.5 110000 بلی