مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فرمت اجرای برنامه شامل فیلم بوده و جهت مشاهده محتوای آموزشی لازم است سرعت اینترنت بالای 1 مگابایت داشته باشید.-سل و انواع آن
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139442
تاریــخ شروع: 1394/07/30
تاریخ پایان 1397/07/30
اهداف: • تعریف توبرکلوزیس و درگیری اندام • اپیدمیولوژی بیماری • تقسیم بندی بیماری • احتمالات انتقال بیماری • مسیرهای رشد و تکثیر • فاکتورهای ایجاد بیماری و رشد آن در افراد • علائم اختصاصی و غیر اختصاصی • تشخیص و درمان بیماری • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شهنازسالی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.75 125000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 125000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2.5 125000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.75 125000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.75 125000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی