مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با جونده کش ها با تاکید بر قرص برنج
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139431
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1397/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • معرفی انواع سموم جونده کش • محل تهیه سم • موش کش های سوپروارفارینی • درمان • تعریف قرص برنج و مکانیسم اثر آن • تظاهرات بالینی مسمومیت با قرص برنج • اقدامات درمانی مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فارسنجاری
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 40000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1 40000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1 40000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 1 40000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1 40000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 1 40000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1 40000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1 40000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 40000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 40000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1 40000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 1 40000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 40000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1 40000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3