مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: خطاهای پزشکی-قسمت 1
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139426
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1397/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • انواع خطاها • نحوه نگرش به خطاها • رویکرد فردی و مشکلات • ریشه یابی و علل • علت ریشه ای وهدف از تجزیه و تحلیل آن • مدل پنیرسوئیسی • راه حل های ایمنی بیمار • عوامل تکنیکی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فارسنجاری
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 80000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 1.5 80000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.5 80000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 80000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 80000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.5 80000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.5 80000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.5 80000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1.5 80000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3