مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اصول پرونده نویسی پزشکی
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139424
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1397/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • باورهای نادرست پزشکان از نوشتن • اصول مهم نگارش و اعتماد به نفس در مورد نگارش • تفاوت ثبت در پرونده بیمار با یادداشت مصاحبه • استفاده عملی از مدارک پزشکی • گواهی نامه فوت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فارسنجاری
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 40000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 0.5 40000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.5 40000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 0.5 40000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 0.5 40000 بلی
[16115] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 0.5 40000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 0.5 40000 بلی
[19205] پرستاری* | دکترا 0.5 40000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 0.5 40000 بلی
[14105] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.5 40000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.5 40000 بلی
[10125] مدارك پزشكي | کاردانی 0.5 40000 بلی
[12125] مدارك پزشكي | کارشناسی 0.5 40000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3